Libero doo - Proizvodnja

Farma svinja Mišićevo

Farma svinja Mišićevo Adresa: Vlade Ćetkovića BB, Mišićevo 24211
Telefon: 024/4760-191

Kontakt:
Upravnik: Todor Kovačević 062/218-511
Veterinar: Vasilije Goločevac 062/300-349


Tržišna ponuda

Tovne svinje
Godišnja proizvodnja tovljenika: 4000 tovljenika godišnje
Klanični kvalitet polutki: sadržaj mesa u polutkama 61%
Hemijski sastav MLD-a: voda 73%, protein 22,40, mast 1,99

Prasad
Rasni sastav: Veliki Jorkšir, Švedski Landras, Nemački Landras, melezi (za meleženje se koriste nerastovi rasa Pietren i Durok).

Priplodni materijal
Na farmi je u planu, da se u 2010.god. pocne sa prodajom priplodnog materijalretno nazimica. U ponudi ce biti grla u cistoj rasi( Jorksir i Landras), kao i njihivi melezi. Naša farma snabdeva eminente domaće proizvođače mesa i mesnih prerađevina.